Holter Monitorizasyon

 

Holter takibi, hastalarda kalp ritmini ya da tansiyonunu takip etmek amacıyla yapılıyor. Bu işlemi yapan tansiyon veya EKG kaydı yapan bir cep telefonu büyüklüğünde ayrı cihazlar bulunuyor. Genellikle 24 saatlik veya daha uzun süreli cihazlar hastanın vücuduna yapıştırılıyor ve sürekli olarak hastanın kalp ritmini ya da tansiyonunu ölçüyor.

Holter monitorizasyon Hangi durumlarda kullanılıyor?

Genelde hastanın günlük hayatı sırasında kalp rit¬mini/tansiyonunu izlemek için kullanılıyor. Hekim genel¬likle bu testi, hastada anormal kalp ritmin¬den şüphelendiğinde ya da tansiyon dengesizliği durumunda uyguluyor.

 

Holter monitorizasyon İşlem nasıl uygulanıyor?

Hastanın normal bir gününde çeşitli fiziksel ve psikolojik değişikliklerin etkisi, kullanılan bazı ilaçların kalp ritminde/tansiyonunda oluşturduğu de¬ğişimlerin izlenmesi için kullanılıyor ve kal¬bin elektriksel aktivitesi bir teyp kasetine kaydediliyor. Has¬taya, cihazı taşıdığı süre boyunca günlük aktivitelerini ve şikâyetlerini kaydetmesi söyleniyor. Hastanın, cihazı taşıdığı süre içerisinde banyo/duş almaması ve cihazı sudan uzak tutması gerekiyor. Sürenin sonunda çıkarılan cihazın, bilgisa¬yar ortamında uzman kardiyolog tarafından ritm/tansiyon bakımından analizi yapılıyor. Sonuçlar genellikle 24 saat içinde hastaya veriliyor.

 

Avantajları neler?

Bu test, hastanın uzun bir zaman periyodu içindeki kalp ritm/tansiyon de¬ğişikliklerini izlemesi nedeniyle büyük avantaj sağlıyor. Bu kayıt cihazlarının hiçbir yan etkisi yok ve hastada kalıcı bir etki bırakmıyor, cep telefonlarından etkilenmiyor. Hasta bu cihazları taşıdığı sürece normal hayatını sürdürüp işine devam edebiliyor, bu sürede hastanede yatmasına gerek kalmıyor.

 

Dezavantajları neler?

Cihaz genellikle bir veya birkaç günlük kayıt yapıyor. Cihazın kayıtları incelendiğinde herhangi bir anormallik tespit edilirse kesin tanı için başka ek tetkik yapmak gerekebiliyor.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis