Anasayfa Tıbbi Birimler Kalp ve Damar Cerrahisi Torakal ve Abdominal Aort Anevrizma ve Diseksiyonu Cerrahi ve Endovasküler (EVAR-TEVAR) Cerrahi Tedavisi
Torakal ve Abdominal Aort Anevrizma ve Diseksiyonu Cerrahi ve Endovasküler (EVAR-TEVAR) Cerrahi Tedavisi

Torakal ve Abdominal Aort Anevrizma ve Diseksiyonu Cerrahi ve Endovasküler (EVAR-TEVAR) Cerrahi Tedavisi

Aort damarı, kalpten vücudun diğer kısmına kan götüren ana damardır. Aort damarının genişlemesi veya balonlaşması da denilen anevrizma önemli bir aort damarı hastalığıdır. Aort damarının balonlaşıp patlayarak dışa doğru kanaması veya damarın içerisine doğru yırtılabilmesi durumları ölümle sonuçlanabilir.

Aortun içe veya dışa doğru yırtılması göğüs içindeyse göğsün açılması, karın içindeyse karnın açılması, bazen de her ikisinin de açılması gerekebilir.

Açık ameliyatlarda hastalıklı damar çıkarılarak yerine suni damar takılmaktadır. Kapalı aort ameliyatlarında ise anjiyo desteğiyle damara cerrahi yolla ulaşılır. Bunun için genelde kasık atar damarlarından, bazen de kol atar damarlarından ulaşılır. Böylece karın veya göğsün açılmasına gerek kalmaz.

Endovasküler Anevrizma Onarımı (EVAR)

Karın içi balonlaşmalarında (anevrizma) kullanılan bir yöntemdir. EVAR yönteminde, damar içerisinden anevrizmaya kendinden stentli bir suni damar yerleştirilir.

Böbrek damarlarının altındaki balonlaşmalara kasık atardamarından ince bir boru kullanılarak ulaşılır. İnce boruda kapalı duran suni damar, balonlaşmanın olduğu yerde şemsiye şeklinde açılır. Balonlaşma işlevsiz olur ve daha sonra damarı üzerine yapışır ve yırtılma riski ortadan kalkar. Damarın yırtılması, kayması veya yerine oturmaması durumlarında ise acil ameliyata ihtiyaç duyulabilir. Ameliyatla balonlaşan damara konulan suni damarda kaçak olup olmadığı ise ultrason ve tomografilerle takip edilir.

EVAR Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

EVAR ameliyatları genelde 1-2 saat sürer. Hasta ameliyat sonrası 1-2 gün hastanede kalır. Ancak damar tıkanması, stent kayması ve kanama gibi durumlarda açık ameliyata dönme durumu olabilmektedir. Bu gibi durumlar ameliyatın süresini artırabilmektedir.

Torakal Aort Anevrizması-Disseksiyonunun Stent-Greft İle Tedavisi (TEVAR)

TEVAR ameliyatları ise göğüs içerisindeki balonlaşmalarda uygulanmaktadır. Ameliyata kasık atardamarlarından girilerek ameliyat yapılır. Kasık atardamarlarından ince boru şeklinde bir cihaz ilerletilerek balonlaşmanın olduğu bölge gelinir. Cihazın içindeki kapalı durumda bulunan suni damar balonlaşmanın olduğu bölgede şemsiye şeklinde açılır. Böylece balonlaşmanın etkisi ortadan kaldırılarak damar normal aktivitesine kavuşturulur.

EVAR ve TEVAR yöntemler, açık ameliyatların uygun olmadığı riskli hastalarda kullanılan yöntemlerdir.

TEVAR Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

TEVAR ameliyatları ortalama olarak 3-6 saat arası sürmektedir.

Kalp Damar Cerrahisi Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Kalp Damar Cerrahisi birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Kalp ve Damar Cerrahisi Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler