Kalp Damar Cerrahisi

Kalp ve damar, kalp ve damar cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi nedir, kalp ve damar sağlığı, kalp ve damar hastalıkları belirtileri, kalp ve damar hastalıkları nelerdir

1950'den bu güne kalp ve damar hastalıkları kaynaklı ölüm oranları giderek azalmaktadır. Çünkü, hızla gelişme gösteren araştırma yöntemleri nedeniyle teşhis ve tedavi imkanları artmıştır.
Her şeyden önce anestezi ve canlandırma tekniklerinde elde edilen gelişmeler sayesinde son yirmi yıl içinde önemli ilerleme gösterdi. Bu gelişme esas itibariyle Hibernasyon usullerine ve vücut dışı kan dolaşımı tekniğine dayanır. Hibernasyon, vücuttaki yanmayı yavaşlatarak bir süre için kan dolaşımını ağırlaştırır, hatta durdurur. Kanın vücut dışı dolaşımı kan itici bir aygıtla (suni kalp) sağlanır; bu aygıta akciğer ödevi gören oksijenleyici bir düzenek eklenir (suni kalp-akciğer). Bu aygıt kalbe gelen kirli kanı emer, oksijenledikten sonra aorta yollar; normal dolaşımın yerini alan bu kısa dolaşım açık kalp ameliyatına imkan verir. Bunun daha iyisi suni kalp-akciğere bir soğutma ve ısıtma düzeneğinin eklenmesidir; bu takdirde vücut dışı dolaşıma bir de derin hibernasyon eklenmiş olur. Vücut sıcaklığını 10 derecenin altına düşüre bu son teknik kalbin sadece kansız değil aynı zamanda hareketsiz kalmasını sağlayarak ameliyat kolaylığı sağlar. Çünkü kalp atışları vücut ısısı belli bir derecenin altına düşünce durur. Sonra kalp atışlarının yeniden başlaması için vücut dışı dolaşım yardımıyla vücudun ısınmasını sağlamak kafidir.

İkinci Dünya Savaşı sonunda akla hayale gelmeyen bu usuller sayesinde şimdi yalnız atar ve toplardamar hastalıkları değil, geliştirilen yöntemler ve modern tıp teknolojileri sayesinde doğuştan kalp bozuklukları, kapakçıklardaki hatta taç damarlardaki tıkanıklıklar çok daha modern yöntemlerle başarıyla ameliyat edilmektedir.

 

 

Kalp Damar Cerrahisi Kliniğimizde Yapılan Ameliyatlar:

1. Koltuk Altı (minimal invaziv) kalp ameliyatları (Mitral, Aort ve Triküspit kapak ameliyatları, ASD kapatılması, Kalp tümörü ameliyatları)

2.Koroner bypass ameliyatı

3.Kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi

4.Aort anevrizmalarının cerrahi tedavisi

5.Aort diseksiyonun(yırtılmasının) cerrahi tedavisi

6.Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisi(stent greft konulması)

7.Periferik damar hastalıklarının cerrahi tedavisi

8.Karotis arter(şah damarı) darlıklarının cerrahi tedavisi(karotis endarterektomi)

9.Varis hastalıklarının cerrahi tedavisi

10.Hemodiyaliz hastalarında damar erişim yollarının açılması(Arterio-Venöz fistül açılması v.b)


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis