Anasayfa Tıbbi Birimler Kalp ve Damar Cerrahisi Pediatrik Kalp Ameliyatları Siyanoz İle Seyreden Kalp Hastalıkları Trunkus Arteriozus
Trunkus Arteriozus

Trunkus Arteriozus

Kalbeden yalnızca tek ve büyük bir atardamarın (trunkus) çıkıp ikiye ayrılarak pulmoner arteri (akciğer atardamarı) ve aortu oluşturması durumudur.

Karıncıklar arasında geniş bir delik (VSD) bulunur. Kalbin pompaladığı kan büyük oranda akciğerlere gider. Bu nedenle yakın zamanda pulmoner hipertansiyon (akciğer kan basıncı yüksekliği) ve kalp yetmezliği ortaya çıkar.

Kaç Tip Trunkus Arteriozus Vardır?

Pulmoner arterlerin trunkustan ayrılma biçimine göre 4 tip trunkus vardır. Bunlar;

 • Tip 1: Trunkusta trunkusun sol yanından kısa bir ana pulmoner arter çıkıp sağ-sol pulmoner aterlere doğru ayrılır.
 • Tip 2: Trunkusta da iki pulmoner arter, trunkusun arka duvarlarından ve birbirlerine yakın olarak çıkar.
 • Tip 3: Trunkusta ise turunkusun yanlarından sağ ve sol pulmoner arterler ayrılır.
 • Tip 4: Trunkus ta ise intraperikardial boşlukta pulmoner arter bulunmaz. Pulmoner kanlanma aortopulmoner kollateral arterlerle sağlanmaktadır.

Trunkus Arteriozus Klinik Bulguları Nelerdir?

 • Sıçrayıcı ve geniş nabız basıncı vardır. Kalp büyük, prekordiyum ise hiperdinamik haldedir. S2 tek ve şiddetli, sternum sol kenarında sistolojik ejeksiyon üfürümü vardır.
 • Turunkal kalp yetmezliği durumunda erken diyostolik dekreşendo üfürüm vardır. Mitralden kan geçişi arttığı için middiyastolik rulman da duyulmaktadır.
 • Daha büyük çocuklarda ise pulmoner hipertansiyon kaynaklı ilerleyici siyanoz, çomak parmak ve polistemi görülür.
 • EKG’de kombine hipertrofi veya sağ ventrikül hipertrofisi görülür.
 • DiGeorge sendromu ile ilişkilidir.
 • Hastada PS varsa, Fallot Tetralojisine benzer bulgular ile erişkinliğe kadar yaşayabilirler.
 • Tedavi, ilk 3-4 ay içerisinde yapılmalıdır.

Trunkus Arteriozus Tedavisi Nasıldır?

Erken bebeklik döneminde ameliyatla ventriküler septal defekt (VSD)’in kapatılması gerekir. Ameliyatta tek ve büyük olan damardan akciğer atardamarı ayrılır, yapay bir damar ile sağ karıncık bağlantısı kurulur. Diğer damar ise aort damarı işlevi görür. Trunkus Arteriozus vakalarında bazen aort kapağında darlık veya yetersizlik gibi durumlar da görülebilmektedir.

Trunkus Arteriozus Sık Sorulan Sorular

Turunkus Arteriozus Siyanotik Mi?

Turunkus Arteriozus, doğuştan, siyanotik bir kalp rahatsızlığıdır.

Trunkus, kalpten geniş ve tek şekilde çıkan atardamara denilir.

Kalp Damar Cerrahisi Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Kalp Damar Cerrahisi birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Pediatrik Kalp Ameliyatları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler