Anasayfa Tıbbi Birimler Ortopedi ve Travmatoloji Kapalı Redüksiyon
Kapalı Redüksiyon

Kapalı Redüksiyon

Kapalı Redüksiyon Nedir?

Kapalı redüksiyon, yerinden oynamış veya kırılmış kemiklerin, kıkırdakların eklem açılmadan özel bir alet ile tekrar yerine oturtulması işlemidir. Kırık tedavisinde en çok tercih edilen yöntemdir. Özellikle distal tibia, distal Radius veya distal humerus gibi deri altı dokusu ince bölgelerde rahat bir şekilde yapılmaktadır.

Kapalı redüksiyon işlemi ile kırık-çıkık bölgesini uygun pozisyonda tespit ederek (yanlış kaynama, kaynamama, komşu yapıların yaralanması gibi sorunları önlemek) hem hastanın kendisine hem de yaralanan bölgeye komşu eklemlere erken dönemde hareket imkânı sağlamak (eklem sertliği, uzun süre yatmaya bağlı sorunlar ve tüm komplikasyonları azaltma) amaçlanmaktadır. Açık yaralanmalarda yabancı cisimler ve kötü-kirli dokular uzaklaştırılır, yara temizlenir ve uygunsa kapatılarak infeksiyon ihtimali en aza indirilmeye çalışılır.

Kırık Nedir?

Kırık, bir kemiğin bütünlüğünün bozulmasıdır. Dolaşım bozukluğu, inflamasyon ve eklem-kas fonksiyon bozukluklarını içerir.

Kırık Belirtileri Nelerdir?

Kırık olması durumunda şişlik, morluk, erken dönemde ağrı, şekil bozukluğu, fonksiyon kaybı, bölgesel hassasiyet, kırık uçlarının birbirine sürtünmesinden kaynaklanan ses, anormal hareket gibi belirtiler görülmektedir.

Kırık Komplikasyonları Nelerdir?

Kırık Bölgesindeki Komplikasyonlar

 • Kaynama gecikmesi
 • Kaynamama
 • Kötü kaynama
 • Büyüme değişiklikleri
 • Avasküler Nekroz
 • Osteomyelit

Kırığa Komşu Bölgedeki Komplikasyonlar

 • Cilt, cilt altı, kas, tendon yaralanmaları
 • Damar yaralanmaları
 • Kompartman sendromu
 • Sinir yaralanmaları
 • Kemiğe komşu organ yaralanmaları

Kırığa Yakın Bölgedeki Komplikasyonlar

 • Artrit
 • Eklem sertliği
 • Heteretopik osifikasyon
 • Sudek atrofisi

Sistemik Komplikasyonlar

 • Şok
 • Yağ embolisi
 • Derin ven trombozu
 • Pnömoni
 • Bası yarası
 • Kırık ateşi
 • Psikolojik bozukluklar
 • Böbrek taşları

Çıkık Nedir?

Bir eklemi oluşturan kemiklerin birbirleri ile olan normal ilişkilerinin bozulmasına çıkık denir. Kemiklerin eklem yüzeyleri birbirlerinden ayrılıp yer değiştirir. Çıkıklar, kırıklar ile birlikte olabilir.

Çıkık Belirtileri Nelerdir?

Eklemde ağrı, hassasiyet, hareket kısıtlığı, şekil bozukluğu, şişlik, morluk, harekete direnç gibi belirtileri bulunur. Eklem yüzeyleri bir araya getirilir, uygun pozisyonda yerine getirildikten sonra bu pozisyonu koruyabilmesi amacıyla alçı veya bandaj uygulanabilir.

Kapalı Redüksiyon Hangi Durumlarda Yapılır?

Kapalı redüksiyon işlemi;

 • Omuz çıkması,
 • Dirsek çıkması,
 • Kalça çıkması,
 • Parmak kırıkları,
 • Ayak tarak kemiği çıkıkları gibi parçalı olmayan çıkıklar,
 • Kemiklerin deriyi delerek dışarı çıkmadığı kırık-çıkıklarda elle oturtma yöntemiyle yapılmaktadır.

Dirsek Çıkığı Redüksiyonu

İşlem öncesi direk grafi ile çıkık doğrulanır, kırık var mı tespit edilir. Hastaya işlem öncesi sedasyon verilir. Hasta yan pozisyona çevrilir, bir kişi el bileği, parmaklardan aşağıya çekerken diğeri olecranunu aşağı iterek eklem aralığına yerleştirmeye çalışır. Böylece redüksiyon gerçekleştirilmiş olur. Sonrasında eklem açıklığının tam olup olmadığı kontrol edilir. Sonra ikinci bir redüksiyon yapılır. İşlem sonrası olecranon çıkıntısının kaybolması, eklem hareketlerinin geri kazanılması redüksiyonun başarılı olduğunu gösterir.

Ortopedi ve Travmatoloji Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Ortopedi ve Travmatoloji birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler