Anasayfa Tıbbi Birimler Ortopedi ve Travmatoloji Diz Eklemi ve Çevresi Kırıkları
Diz Eklemi ve Çevresi Kırıkları

Diz Eklemi ve Çevresi Kırıkları

Diz, insan vücudundaki en büyük ve kompleks eklemdir. Yaralanma ve kırıklara açık bir bölge olan diz ve çevresinde çok sık şekilde kırıklar oluşur. Düşme, çarpma, trafik kazası, travma veya darbe sonucu meydana gelen kırıklar, bacağın sağlıklı hareketini engeller. Tedavi seçenekleri ise kırığın türü ve şiddetine göre değişmektedir.

Diz Çevresi Kırıkları Nelerdir?

Diz eklemi, uyluk kemiği (femur) ile kaval kemiğini (tibia) birbirine bağlamaktadır. Fibula ve patella kemiklerinden oluşmaktadır. Diz çevresinde oluşan kırıklar ve tedavi yöntemleri ise;

Femur Suprakondiler Kırıklar

Femur (Uyluk kemiği) uzun ekseni boyunca, suprakondiler bölgede oluşan kırıklardır. Trafik kazası, yüksekten düşme gibi olaylar sonucu gelişir. Bu kırıklarda diz bölgesi şişmektedir. Damar ve sinir yaralanmaları da görülebilir. İki yönlü rayografi ile tanısı konulabilmektedir.

Femur Suprakondiler Kırık Tedavisi

Ayrılmamış, dişlenmiş kırıklarda uzun bacak alçı yapılır. Çok parçalı kırıklarda ise tuberositas tibiadan iskelet traksiyon yapılıp, ligamentotaksis yöntemi ile redüksiyon elde edilir. Kal dokusu oluşuncaya kadar traksiyon sürer. Deplase kırıklarda ise açık redüksiyondan sonra kondiler plak ve vidalar ile internal tespit yapılır.

Femur İnterkondiler Kırıklar

İki femur kondili arasında meydana gelen ‘T’ veya ‘Y’ şeklindeki kırıklara denilir. Yüksek enerjili kazalarda sonrası oluşur. Suprakondiler kırıklara benzer ancak eklem boşluğunda kan toplanmasına (hemartroz) neden olur. Tanısı iki yönlü radyografi ile konulmaktadır. Anatomik redüksiyon gerekir.

Femur İnterkondiler Kırık Tedavisi

Femur interkondiler kırık tedavisinde plak, vida ve dinamik kondiler plak ile cerrahi uygulamalar yapılmaktadır.

Tibia Plato Kırıkları

Diz ekleminin yüzünü oluşturan tibia kondillerinin karılmasıyla ortaya çıkar. Tibia uzun ekseni boyunca darbeler ve zorlanma sonucu oluşur. Tibia plato kırıkları diz bağları ve dokulara da hasar vermektedir. Yoğun ağrı, şiş ve şekil bozuklukları ile kendini belli eder. İki yönlü radyografi ile tanısı konulur. Bazı durumlarda da MRG ve bilgisayarlı tomografiye de ihtiyaç duyulabilmektedir.

Tibia Plato Kırık Tedavisi

Kemik uçları birbirinden ayrılmamış ise alçı uygulanır. Ama kırıkla birlikte çökme varsa, çökme kaldırılıp altı kemik grefti ile desteklenerek internal tespit uygulanır. Bu işlemde vidalar ve anatomik plaklar uygulanır. Çok parçalı ve deplase kırıklarda ise konservatif tedavi tercih edilir.

Patella Kırıkları

Çoğunlukla 50-60 yaş arası olmak üzere genç hastalarda da görülebilmektedir. Diz ağrılı ve şiştir. Hemartoz bulunur. Yaşlılarda, kas ve kemik yapısının zayıflaması sonucu görülen düşmelerde görülür. Kırık yerinde basamak ve boşluk bulgusu görülebilir. Ekstansör mekanizmanın bozulduğu trasvers ve parçalı kırıklarda diz aktif ekstansiyon yapamamaktadır. Patella kırıklarının tanısı iki yönlü radyografi ile konulmaktadır. Bazı durumlarda da tanjansiyel grafiye ihtiyaç duyulabilir.

Patella Kırık Tedavisi

Kırıkta ayrılma veya kayma az ise konservatif (cerrahi olmayan) tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Ayrılma fazla ise cerrahi yöntemler tercih edilir.

Ortopedi ve Travmatoloji Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Ortopedi ve Travmatoloji birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler