Anasayfa Tıbbi Birimler Ortopedi ve Travmatoloji Konjenital Operasyonlar
Konjenital Operasyonlar

Konjenital Operasyonlar

Konjenital Nedir?

Konjenital, kelime anlamı doğuştan gelen demektir. Konjenital hastalıklar ise doğuştan gelen, bebek doğunda var olan hastalıklara denilir. Konjenital hastalıklar, genektik, infeksiyöz veya annesin beslenmesine bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. En önemli konjenital anomaliler; kalp hastalıkları, down sendromu ve nörel tüp defektleri (sinir sistemi)’dir.

Konjenital Hastalıklar Nelerdir?

Non-genetik konjenital hastalıklar, genetik kökenli hastalıklar ve multifaktöryel nedenli (çevresel faktörler+multipl gen mutasyonları) hastalıklar olarak üçe ayrılır.

Non-Genetik Tonjenital Hastalıklar

İnfeksiyon Hastalıkları Kaynaklı Malformasyonlar

 • Gelişme geriliği
 • Beyinde kalsifikasyon odakları
 • Zeka geriliği
 • İşitme kaybı
 • Mikrosefali
 • Hepatospelenomegali
 • Kalp anomalileri
 • Göz anomalileri
 • Kanama-pıhtılaşma sorunları

Annenin Gebelikteki Sorunlarından Kaynaklı Malformasyonlar

 • Prematüre doğum
 • Abruptio placentae
 • Fötal alkol sendromu (FAS)
 • Diabetes mellitus
 • Gelişme gerilikleri
 • Yuz ve kulak malformasyonları
 • Dişlerde boyanma ve erken çürüme
 • Kalp anomalileri
 • Mikrosefali
 • Santral sinir sistemi anomalileri
 • İskelet anomalileri (omurga, alt ekstremite)
 • Beyin kanaması
 • Nöral tüp anomalileri
 • Zekâ geriliği
 • Öğrenme güçlükleri

Kimyasal Maddelerden Kaynaklı Malformasyonlar

 • Öğrenme güçlükleri
 • Gelişme ve zekâ geriliği
 • Kalp anomalileri
 • Fötal alkol sendromu (FAS)
 • Beyin kanaması
 • Prematüre doğum
 • Yüz ve kulak malformasyonları
 • Dişlerde boyanma ve çürüme

Fiziksel Etkiler Kaynaklı Malformasyonlar

 • Zekâ geriliği
 • Mikrosefali
 • Dişlerde mine ve dentin kusurları

Genetik Kökenli Hastalıklar

Mutifaktöryel Kaynaklı Hastalıklar (Çevresel Faktörler+Multipl Gen Mutasyonları)

 • Doğumsal defektler (yarık damak, nörül tüp defektleri, kalça çıkığı)
 • Kanserler
 • Diabetes mellitus
 • Azheimer
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Şizofreni, bipolar bozukluk
 • Artropatiler
 • Osteoporoz
 • Deri hastalıkları (psöriazis, ekzama)
 • Alerji
 • Otoimnun hastalıklar

Konjenital Kalp Hastalıklarına Yönelik Operasyonlar Nelerdir?

ASD; VSD, fallot tetralojisi, TGA, SHunt, Pulmoner bandingi operasyonları konjenital kalp hastalıklarında uygulanan tedavi yöntemleridir.

Konjenital Skolyoz

Omurganın doğuştan (konjenital) lateral eğriliğidir. Sıklıkla çocukluk veya erken adölesan döneminde teşhis konulur. Omurga eğrilikleri, sagital düzlemdeki servikal, lomber ve torasik bölgelerde görülmektedir. Skolyoz genellikle koronal düzlemde spinal eğrilir olarak tanımlanmaktadır.

Skolyoz durumunda omuzlar eşit seviyede değildir. Baş, direk pelvis üzerinde ortalanmamıştır. Kaçak eklemleri yükselmiş, asimetriktir. Kostalar farklı yüksekliktedir. Bel omurları da orta hatta değildir. Ciltte çukurlar, tüyler ve renk değişiklikleri görülür. Vücut tek bir tarafa doğru eğilmiştir.

Konjenital Skolyoz Tedavisi

Omurganın olgunluğu, büyümesinin devam edip etmemesi, eğriliğin derecesi, eğriliğin lokasyonu, eğriliğin ilerleme olasılığı gibi değişkenler değerlendirilip tedavi seçenekleri belirlenir. Tedavide konservatif tedavi veya cerrahi tedaviye karar verilir.

Konjenital skolyozda tek etkili tedavi; anormal vertebranın asimetrik büyümesinin yavaşlatılması veya yok edilmesidir. Artmakta olan deformitenin kontrolü için cerrahinin küçük yaşlarda yapılması gerekir. Doğuştan skolyozda cerrahi işlem 1 yaştan sonra mutlaka yapılmalıdır.

Konjenital Skolyozda Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Kontrollü İzlem

Belirli aralıklarla muayene ve röntgenlerle yapılır. Eğrilikte artış olmadığı sürece iskelet sistemi olgunluğa erişene kadar kontroller devam eder. Cerrahi yapılması durumunda izlemler devam eder.

Kısıtlı Füzyon Operasyonları ve Hemivertebrektomi

Bazen anormal omur çıkartılarak (hemivertebrektomi) eğrilik ortadan kaldırılır. Ameliyat sonrası 3-6 ay gövde alçısı veya korse uygulanmaktadır.

Büyüyen Çubuklar İle Eğrilik Kontrolü

Çok küçük çocuklarda eğriliğin üst ve altına konan vidalar ve bunları birleştiren çubuklar ile düzeltme sağlanır. Bunun için çocuğun uygun olması gerekir. 6 ayda bir yapılacak periyodik uzatmalarla erişkin yaşa kadar eğriliğin kontrolü sağlanmaya çalışılır. Erişkin yaşa gelindiğinde ise füzyon uygulanır. Amaç gövdenin kısa kalmasını önleyerek göğüs kafesinin normal boyutlarda büyümesini sağlamaktır.

Göğüs Kafesini Genişletme Operasyonu (VEPTR)

Bazı hastalarda ise kaburga anormallikleri ve yetersiz göğüs gelişimi görülür. Bu tür durumlarda göğüs kafesine çubuklar yerleştirilerek hem göğüs kafesi düzeltilir hem de füzyona gerek kalmadan eğrilik kontrol altında tutulur.

Enstrumantasyon ve Füzyon, Osteotomiler

Tedavisi zor, 70-80 derece üzerinde olan eğriliklerdir. Omurga çıkarılarak veya çıkartılmadan düzeltme, omurların titanyum veya kobalt-krom çubuk ve vidalar kullanılarak tedavi edilmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Ortopedi ve Travmatoloji birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler