Anasayfa Tıbbi Birimler ONKOLOJİK CERRAHİ

Onkolojik Cerrahi

Onkolojik Cerrahi, kanser vakalarının teşhis edilmesi, hangi evrede olduğunun tespiti ve tedavisi için cerrahi metotları kullanmaya odaklanan tıbbi alandır. Onkoloji cerrahları, kanserli organların ve dokuların çıkarılması veya tümörün boyutlarının küçültülmesini hedefler. Bunun dışında hastalığın sebep olacağı ağrıları, kanserden kaynaklı yan etki ve semptomları yönetebilmek için palyatif ameliyatlara da başvurabilirler. Özel Adana Ortadoğu Hastanesi, alanında uzman cerrahları, tıbbi personeli ve teknolojik donanımı ile Onkolojik Cerrahide üst düzey bir sağlık hizmeti sağlamaktadır.

Bir hastanın ameliyata uygun olup olmadığı tümörün tipine, vücutta konumlandığı yere, derecesine, hangi evrede olduğuna ve büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Hastanın tıbbi durumu, fiziksel olarak ameliyata uygunluğu, yaşı gibi faktörler de etkili olmaktadır. Onkolojik Cerrahide hastanın sağlık durumu, tümörün boyutu ve metastaz yapıp yapmadığı gibi kriterler değerlendirildikten sonra robotik cerrahi ya da laparoskopik cerrahi metodu uygulanır.

Online İşlemler