Anasayfa Tıbbi Birimler Göğüs Hastalıkları Akciğer Doğumsal Anomalileri
Akciğer Doğumsal Anomalileri

Akciğer Doğumsal Anomalileri

Kistik akciğer rahatsızlıkları ya da doğumsal akciğer anomalileri olarak adlandırılan konjenital bozukluklar, henüz bebeğin anne rahminde olduğu dönemde ortaya çıkar. Bu hastalıkların büyük çoğunluğu doğumdan önce ultrason tetkiklerinde tespit edilir. Doğumsal akciğer hastalıklarının yüzde 10’a yakın bir kısmı doğum esnasında teşhis edilirken, yüzde 14’lük bir kısmı çocuk 15 yaşına gelene kadar ortaya çıkar.

İÇİNDEKİLER

 • Yetişkinlerde Doğumsal (Konjenital) Akciğer Anomalileri
 • Farklı Doğumsal Akciğer Anomalileri
 • Bronkojenik Kistler
 • Konjenital Kistik
 • Lobar Amfizemi
 • Pulmoner Sekestrasyonlar
 • Doğumsal Akciğer Anomalilerinin Belirtileri ve Bulguları
 • Doğumsal Akciğer Anomalileri Nasıl Teşhis Edilir?
 • Doğumsal Akciğer Hastalıkları Tedavileri
 • Cerrahi Tedavi

Yetişkinlerde Doğumsal (Konjenital) Akciğer Anomalileri

Doğumsal akciğer anomalileri, çocukluk ve gençlik evresinde fark edilmese bile yetişkinlik evresinde teşhis edilmektedir. Belirtileri benzersiz olmakla birlikte torasik patolojileri taklit etme eğilimindedirler. Yanlış tanı konulması durumu yaygındır. İncelenen lezyonlara sekestrasyon, bronkojenik kistler, konjenital kistik adenomatoid malformasyon ve konjenital lober amfizem gibi rahatsızlıklar vardır.

Bu hastalıkların radyolojik tanısı bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans teknolojisi ile güvenli biçimde konur. Söz konusu lezyonların ilerleyen evrelerde komplikasyon yaratma riskini ortadan kaldırmak için erkenden çıkarılmaları tavsiye edilir.

Lezyonların çıkartılması için torakoskopik cerrahi yöntemleri kullanılır. Doğumsal akciğer malformasyonları için çocukluk evresinden yetişkinliğe sorunsuz şekilde geçiş sağlayabilmek adına pediatrik ve yetişkinler için göğüs hastalıkları arasında sağlıklı bir işbirliği gerekmektedir.

Farklı Doğumsal Akciğer Anomalileri

Doğumsal Akciğer Anomalileri dört şekilde karşımıza çıkar.

Bronkojenik Kistler

Çoğunlukla bronşlarda ya da trakeada gelişen fakat kimi zaman akciğerin alt loblarında da karşılaşabildiğimiz bu kistler enfeksiyona uğrar ya da fazlaca büyürlerse kişinin solunum yolları üzerinde bir tehlikeye neden olabilirler.

Konjenital Kistik

Bir bebeğin akciğer dokusunun normalde olması gerekenden fazla büyümesinin sonucunda Konjenital kistik adenomatoif malformasyonlar meydana gelir. Bebeklerde yalnızca bir veya birkaç adet kist bulunabilir. Kistler akciğerlerde bulunan ve alveol adı verilen hava keselerinin doğal gelişimine engel olur. Çoğunlukla akciğerin bir lobunda meydana gelir.

Lobar Amfizemi

Solunum esnasında hava akışını bozup, bebeğin hava yollarına müdahale eden lobar amfizemi rahatsızlığı, nadiren görülen ciddi bir durumdur. Lobar amfizemi neticesinde akciğer loblarında şişme meydana gelebilir.

Pulmoner Sekestrasyonlar

Katı akciğer dokusunun kitlelerine pulmoner sekestrasyon adı verilir. Akciğerlerin hava yollarına ya da kan dolaşımına bağlanmayan pulmoner sekestrasyonlar, göğüs kafesi içerisinde bulunurlar. Bunun dışında intralobüler veya ekstralobüler olarak bulunabilir.

Doğumsal Akciğer Anomalilerinin Belirtileri ve Bulguları

Doğumsal akciğer bozuklukları yaşayan çocuklarda şu semptomlar görülür:

 • Tekrar eden pnömoni
 • Hızlı nefes alıp verme
 • Ağrılı ya da zor solunum
 • Nefes darlığı ya da hırıltılı solunum

Doğumsal Akciğer Anomalilerinden kaynaklanan problemler, malformasyonların büyüklüğüne ve konumuna göre şekillenmektedir. Daha küçük kistlerin herhangi bir etkisi olmazken büyük kistler bebek için yaşamsal tehdit barındırabilir.

Doğumsal Akciğer Anomalileri Nasıl Teşhis Edilir?

Vakaların önemli bir kısmı doğum öncesinde gerçekleştirilen düzenli ultrason tetkiklerinde tespit edilir. Bebeğin yaşamsal bir tehlikesi yoksa rahimdeki durumu ekokardiyogramlar, ultrasonlar ve MRI’lar kullanılarak takip edilir.

Fetüsünüzde hava yolu tıkanıklıkları gözleniyorsa bronkojenik kistler büyük çoğunlukla fetal ultrasonda ortaya çıkar. Yeni doğan bebeklerde söz konusu teşhis göğüs röntgeni kullanılarak gerçekleştirilir.

Lobar Amfizemi genel olarak bebeğin doğumunun ardından göğüs röntgeni sayesinde tespit edilir. Zor ya da ağrılı solunum gibi semptomlar doğumun hemen ardından gözlenmeye başlar. Pulmoner Sekestrasyonlar genel olarak çocuğun ilerleyen yaşantısında başka bir hastalık için yapılan tetkikler sırasında tesadüfen tespit edilmektedir.

Doğumsal Akciğer Hastalıkları Tedavileri

 • Kistli Fetüslerin bir kısmı fetal hidrops durumuna yol açar ve bunu neticesinde akciğerlerde sıvı birikimi yaşanır. Akciğerlerde toplanan sıvı da kalp yetmezliğine kadar uzanan sonuçlar doğurabilir.
 • Bu durumun incelenmesi ve kistli bebeklerin durumunun takibi için ultrason tetkiklerinden faydalanılır. Bu aşamada krtikosteroidler veya bundan sonuç alınamazsa fetal cerrahi yöntemi uygulanır.
 • Genellikle doğumsal akciğer bozukluğu yaşayan bebekler normal şekilde doğarlar. Vakaların önemli bir bölümü cerrahi müdahale ile tedavi edilir.
 • Bronkojenik kistler bebeklerin hava yolunda sıkışmaya neden olur. Bu yüzden çıkartılırken titiz davranmak şarttır. Çocuğun yaşı, kistin bulunduğu konum dikkate alınarak doktor torakoskopi operasyonu uygulayabilir. Kanama veya enfeksiyon benzeri muhtemel komplikasyonlara engel olmak için bu kistlerin mutlaka çıkartılması gerekir.
 • Lober amfizem ve pulmoner sekestrasyon vakalarının tamamına yakınında lobektomi tedavisi uygulanır.
 • Doktorlar akciğerin daha fazla zarar görmesine engel olmak adına etkilenen lobları çıkarırlar. Ancak pek çok doktor ameliyat için çocuğun altı ay ila bir yaş arasında olmasını bekler.

Cerrahi Tedavi

Pediatrik akciğer rahatsızlıklarında Torakoskopik Cerrahi adı verilen kapalı yöntem kullanılır. Teknolojideki ve tıbbi olanaklardaki ilerleme sayesinde 8 – 12 aylık çocuklar için bile kapalı ameliyatlar güvenli hale gelmiştir. Bütün operasyon 1 cm’lik ve 2 cm’lik iki küçük delik açılarak gerçekleştirilir. Hastalıklı bölge çıkartılır. Operasyonun kapalı yöntemle yapılmasının çocuğun iyileşme sürecini kısaltacağını ve estetik bir soruna neden olmayacağını hatırlatmak gerekir. Açık cerrahide küçük kesiler bile estetik açıdan büyük sorun yaratır. Hastalar bir gün süresince yoğun bakım ünitesinde kalır. Operasyondan sonra 3 ila 4 gün içerisinde de taburcu olur.

Bu operasyonun yüksek teknoloji, uzmanlık ve tecrübe gerektirdiğini unutmamak, klinik seçimini yaparken bu noktayı göz önünde bulundurmak gerekir.

Göğüs Cerrahisi Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Göğüs Cerrahisi birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Diğer Göğüs Cerahi Hizmetleri

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler