OUR  SURGİCAL  THERAPY  OUTCOMES  IN  CONGENİTAL  MADELUNG  DEFORMİTY .

Amaç:KliniğimizdeKongenitalMadelungdeformitelerindeuyguladığımız  ,  Radiusdistalmetafiz  açık  kama  osteotomisi  +  iliaktrikortikalgreft  yerleştirme  ile tedavi  edilen  hastaların  sonuçlarını  pre – operatif  değerlerle  karşılaştırmak .

 

Yöntem:2005 -2013 tarihleri arasındaKongenitalMadelungdeformitelerinedeni ile ameliyat edilen 10 hasta değerlendirilmeye alındı. Tüm hastalara genel anestezi  veya  R .İ .V .A  anestezisi altında ayrı  seanslarda  tek taraflıdformite düzeltme  ameliyatı   gerçekleştirildi.  

   Tüm   hastalara , tek  taraflı  ,  el bilek  volarinsizyon  ile  girildi . Vicker’s  bağı  kesilerek   Radius  distalmetafizi  eklem  yüzeyine  paralel , tabanıulnar  tarafta vedgeosteotomi  yapılıp  tricorticaliliakgreft  yerleştirildi . Greft K teli  ile  tesbitedildi  . Ameliyattan sonra  6  hafta  kısa kol  ateli – alçısı  uygulandı .

 

   Hastalar  po  3.  Aydan  sonra  el – bilek  hareketleri  ,  kozmetik  görüntü  memnuniyeti  açılarından  değerlendirildi .

Bulgular: 1  hastada  , po  3.  haftada  yanlışlıkla K  teli  çekilmesi  ve  ateltesbiti  sonlandırılmasına  bağlı  pozisyon  kaybı  gelişmesine  bağlı  re – operasyon  gerekti.Tekrar  ameliyatından  sonra  hastanın  şikayetleri  geçti  ve  başka  bir   komplikasyon  görülmedi

Hastaların  ameliyat öncesi ve sonrası  el bilek  hareketleri  ve   ağrılarının karşılaştırılmasında anlamlı fark bulunmadı.Kozmetik  görüntükarşılaştırıldığında isegreftleradial  uzatma  sağlanan  hastalarda  yüksek   memnuniyet   saptandı .

Çıkarımlar:KongenitalMadelungdeformitelerinde ;   el – bilek  ağrısı  ,  kozmetik  görüntü  ve   el – bilek  hareket  aralığı  açısından   değerlendirildiğinde  ;  distalradiusmetafiz  açık  kama  osteotomisi  +  iliak  kanat  tricorticalgreftleme  ile  yapılan  cerrahi  tedavi ,  pre – operatif  değerlere  göre  post – operatif  dönemde  ;  özellikle  çoğunluğu  kız  çocuğu  olan  hastalarda  yüksek memnuniyet sağlamaktadır .

 

Op.Dr.Sefa  ZÖHRE   


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis