Anasayfa Tıbbi Birimler Çocuk ve Ergen Psikiyatri Öğrenme Bozuklukları (Disleksi vb.)
Öğrenme Bozuklukları (Disleksi vb.)

Öğrenme Bozuklukları (Disleksi vb.)

Öğrenme bozuklukları; çocuğun doğumuyla başlayan ve öğrenmeye, algılamaya ilişkin hayat boyu süren gelişimsel sorunlardır. Dil ve konuşma gelişimi, okuma ve yazma, matematik gibi becerilerindeki zorluk, çocukların eğitim hayatlarını etkilenir. Bu durum gündelik yaşamı ve sosyal ilişkileri de olumsuz etkiler. Hayat boyu süren bu durum, iş yaşantısında da insanların karşısına önemli bir güçlük olarak çıkar.

Öğrenme Bozukluklarının Belirtileri Nelerdir?

Öğrenme bozukluğunun belirtileri;

  • Yanlış ve yavaş okuma,
  • Okunan içeriği anlamakta zorlanma
  • Bazı kelimeleri okurken hece atlama,
  • Yazı yazarken sürekli yazım ve imla hatası yapma,
  • Sayıları öğrenmekte ve hatırlamakta zorluk,
  • Zihinden işlem yapamamak,
  • Neden-sonuç ilişkisi kurmakta zorlanma gibi durumlardır.

Çocuklarda bu belirtilerden biri görülebileceği gibi birden fazlası da görülebilir.

Okuma Bozukluğu (Disleksi)

Dislekside çocuğun yaşına göre okuma becerisi beklenen düzeyin altında olur. Doğru okuma, okuma hızı ve okuduğunu anlama konusunda zorluk yaşar.

Matematik Bozukluğu (Diskalkuli)

Diskalkulide çocuğun yaşına göre matematiksel becerileri beklenen düzeyin altında olur. Sayılarını, matematiksel sembolleri ve soyut kavramları anlamakta güçlük çeker. Bu da okul başarısının ve günlük yaşamdaki bazı etkinliklerinin bozulmasına yol açar.

Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi)

Disgrafide çocuğun yaşına göre, yazma becerileri beklenen düzeyinin altında kalır. Sürekli yazım ve imla hatası yapar, metnin organizasyonunu yapmakta zorluk yaşar. Bu durum okul başarısını da düşürür.

Öğrenme Bozukluklarının Nedenleri Nelerdir?

Öğrenme bozukluklarının bilinen bir nedeni olmamakla birlikte doğum öncesi veya sonrasında meydana gelen beyin hasarı gibi nörolojik sorunların tetikleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Öğrenme Bozukluklarının Tedavisi

Öğrenme bozukluklarının tespiti için çeşitli psikolojik değerlendirme envanterleri uygulanır. Ayrıca öğretmen ve aileden de bilgi alınarak çocuğun öğrenme güçlüğü yaşayıp yaşamadığına karar verilir.

Öğrenme bozukluklarının kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, zorluk yaşanan alanlardaki beceriler iyileştirilebilir. Zorluk yaşanan alana ilişkin çocuğu, aileyi ve okulu bilgilendirmek; okuma, yazma ya da matematik alanındaki becerileri kazandırmak; çocuğa kullanabileceği stratejiler öğretmek bu yöntemlerden bazılarıdır.

Becerilerin kazandırılma sürecinde birçok çocuk, öğrenmeyle ilgili yaşadığı sorundan dolayı duygusal olarak yıpranır. Sosyal ilişkilerde ve arkadaşlarıyla olan iletişimde bu zorluk alanı ikincil olarak ortaya çıkabilir. Dolayısıyla öğrenme desteğinin yanında, çocuk ruh sağlığı alanında bir uzmandan destek alınması gerekir.

Öğrenme Bozukluğu Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenme Güçlüğü ve Gelişim Gerilikleri Arasındaki Fark Nedir?

Öğrenim güçlüğü yaşayan çocuklar belirli alanlarda sorun yaşar. Mesela matematikte sorun yaşarken diğer derslerde herhangi bir sorunları olmaz. Gelişim geriliği ise hepsini etkiler.

Öğrenme güçlüğüne eşlik eden psikiyatrik bozuklar genel olarak gelişim gerilikleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları, tik ve davranış bozukluklarıdır.

Tedavi edilmediği zamanlar çocukların eğitim ve sosyal hayatı bu durumdan olumsuz etkilenir. Eğitim hayatı hep olması gerekenin altındadır. Bunun yanında depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları ve davranış bozuklukları ortaya çıkmaya başlar.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birim Doktorları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde görev yapan alanında uzman, deneyimli Çocuk ve Ergen Psikiyatri birim doktorlarını aşağıdan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Doktor güncelleniyor.

Diğer Çocuk ve Ergen Psikiyatri Hastalıkları

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birimi’nde hizmet verilen diğer hastalıklara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Online İşlemler