Amaç: Turnike uygulanarak yapılan primer total diz artroplastisinde, ameliyat esnasında turnikenin sonlandırılıp kanama kontrolünün yapıldığı hastalar ile turnikenin sonlandırılmadan ameliyatın bitirildiği hastalarda hemotokrit(htc) değerlerini belirleyip kan ihtiyacını tesbit etmektir.  

Yöntem: 2004-2012 tarihleri arasında primer diz osteoartriti nedeni ile ameliyat edilen 224 hasta değerlendirilmeye alındı. Tüm hastalara genel anestezi altında tek taraflı total dizartroplastisiturnike uygulanarak gerçekleştirildi.                                                                                                         105(%46.9) dize kanama kontrolü yapılmadı. Turnike süresinde ameliyat tamamlanıp , dren konup basınçlı bandaj yapıldıktan sonra turnike sonlandırıldı.Periferik nabızlar ve drenden gelen kan kontrol edilip ameliyat sonlandırıldı.                                                                                                                                    Kanama kontrolü yapılan 119(%53.1) dizde protez komponentleri yerleştirilmeden önce turnike indirilip kanama kontrolü yapıldı.Bacak yükseltilip 3 dakika beklendi ve turnike tekrar uygulanarak ameliyata devam edildi. Kanama kontrolü esnasında hastaya 1 ünite kan transfüzyonu başlanıp ameliyat sonuna kadar transfüzyon tamamlandı. Ameliyat sonunda turnike açılmadan dren konup baskılı bandajısarıldı. Turnike sonlandırıldı.Periferik nabızlar kontrol edildi.                           Hastaların ameliyat öncesi 1 hafta içinde bakılan hct değeri ameliyat öncesi hct, ameliyattan 6 saat sonra alınan hct değeri ise ameliyat sonrası hct değeri olarak alındı. Ameliyat sonrası hemovak boşaltıldı. 2. Gün drenlerin çekildi.

Bulgular: Hiçbir hastadaturnikeye bağlı komplikasyon olmadı.Ameliyat sonunda hemovakın boşaltılıp drenlerin çekildiği 2. güne kadar hiçbir hastada yeniden hemovakınboşaltılmasına ihtiyaç olmadı. İki grub arasında ameliyat öncesi ve sonrası hct değerleri karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı. Anestezi süreleri karşılaştırıldığında ise kanama kontrolü yapılan grupta anestezi süresi anlamlı olarak yüksek bulundu.

Çıkarımlar:Ameliyat sırasında kanama kontrolü yapılan dizlerde 1 ünite kan kaybedilmektedir. Kanama kontrolü yapılmadan ameliyat bitiminde baskılı bandaj uygulaması sonrası turnikenin sonlandırılmasının iyi bir yöntem olduğu kanaatına varıldı.

 

 

Op.Dr. Sefa  ZÖHRE


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis